Pronájmy bytů zdraží!?

Pronájmy bytů zdraží!?

Odpověď najdete v závěru. Nyní pár zajímavostí z toho, co nám přinesl nový občanský zákoník ohledně pronájmů.

Byt je cokoli

Pokud se pronajímatel s nájemcem dohodne, že „toto něco“ je obytný prostor, je to určeno k bydlení, ať je to cokoli.

Sankce nájemníkovi

Už žádné poplatky z prodlení či pokuty. Nájemník může být sankcionován maximálně úroky z prodlení, které jsou sjednoceny v nařízení vlády č. 351/2013 z 16. října 2013.

Kauce už není kauce

Existovala kauce ve výši trojnásobku, nyní byla zavedena jistota ve výši až šestinásobku nájemného.

Nájemce má nárok na úroky

Při skončení nájmu má nájemce právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. Nikde se však pořádně nedočtete, co znamená výraz „výše zákonné sazby“.

Zvíře v bytě

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře (od myši po bernardýna Bohouše), nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Další lidé v bytě

Nájemce si může vzít do bytu v podstatě kohokoli a vzít i další osoby do podnájmu. Pokud zde nemá trvalé bydliště, má povinnost to oznámit pronajímateli, ale trvalé bydliště dnes úřad odsouhlasí každému, kdo přinese nájemní smlouvu. Tudíž se za zády pronajímatele může dít v podstatě cokoli.

Doporučujeme v nájemní smlouvě alespoň jasně stanovit maximální počet osob.

Je lepší „pronajímat“ družstevní byt

Ano, protože § 2240 říká, že nájem družstevního bytu se uzavírá podle zvláštního zákona či stanov. Jinými slovy, pokud jde o podnájem družstevního bytu, pravidla občanského zákoníku se zde neaplikují (mohou se udělovat sankce, zakázat zvířata atd.).

Pokud by tedy všichni zájemci o pronájem znali nový OZ, budou si chtít spíše pronajímat byty ve vlastnictví, kde je nový OZ chrání. A naopak o byty družstevní bude zájem menší, protože na ten (podnájem) se občanský zákoník nevztahuje. Teoreticky by tak pronájem bytu ve vlastnictví mohl stoupnout na ceně.

Takové věci se ale dozví jen velmi malé množství lidí, protože většina z nich nemá ve svém okolí člověka, který by takové zajímavé odborné věci znal a sděloval. Vy ale takového člověka znáte :o)

Roman Kasalý
Autor: Roman Kasalý

Jsem makléř Evropa realitní kanceláře od roku 2004.

V Business Academy Evropa jsem absolvoval všechny stupně certifikovaných školení a v roce 2020 jsem úspěšně složil státní zkoušku profesní kvalifikace a tak mohu nyní oprávněně užívat titul certifikovaný makléř expert profesionál.

Prošel jsem v realitách již všechna zaměření, nyní se však specializuji na prodeje. Díky výsledkům patřím do VIP klubu nejlepších makléřů celé sítě Evropa realitní kanceláře (nyní cca 300 makléřů).

Sleduji nejnovější trendy práce realitních makléřů a využívám moderní technologie (kvalitní fotografie, 3D plánky nemovitostí, letecké snímky „dronem“ atd.). Protože jsem zaměřen na kvalitu služeb a je to vidět na výsledcích, mnoho dřívějších klientů se ke mně vrací a doporučuje mne dál.

Věřím, že s mými službami budete spokojeni a těším se na naši spolupráci.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Přihlašte se k odběru článků

Jednou do měsíce tipy a rady e-mailem zdarma

zpracováním osobních údajů